1. level
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. level
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. level
 
 
 
 
 
 
 
 
2. level
 
 
 
 
 
 
 
2. level
 
 
 
 
 
 
2. level
 
 
 
 
 
2. level
 
 
 
 
2. level
3. level
 
 
3. level
 
3. level
3. level
3. level
3. level
3. level
4. level
4. level
4. level
4. level
4. level
4. level
4. level
5. level
5. level
5. level
5. level
5. level
5. level
5. level
Mesiac
Najlepší hráč
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Začiatok sezóny
Koniec sezóny
Najlepší hráč
2018-09-01
2019-06-01
2019-09-02
2020-05-31
2020-09-17
2021-06-30
2022-02-23
2022-06-30